Công ty liên kết (Affiliated Company) là gì? Công ty liên kết khác gì với Công ty con?

(Ảnh minh họa: ODOO Việt Nam)

Công ty liên kết

Khái niệm

Công ty liên kết trong tiếng Anh là Affiliated Company.

Công ty liên kết là công ty được thành lập bởi hai chủ thể kinh tế, trong đó có một chủ thể sở hữu cổ phần ít hơn phần lớn cổ phần của chủ thể còn lại.

Các liên kết công ty cũng có thể mô tả như một mối quan hệ trong đó ít nhất hai công ty khác nhau là công ty con của một công ty mẹ.

Trong hầu hết các trường hợp, công ty mẹ sẽ sở hữu ít hơn 50% cổ phần trong công ty liên kết. Hai công ty cũng có thể được liên kết nếu được kiểm soát bởi một bên thứ ba riêng biệt. Trong tiếng Anh, công ty liên kết còn được gọi ngắn gọn là Affiliates.

Thuật ngữ này đôi khi được sử dụng để chỉ các công ty có liên quan với nhau theo một cách nào đó. Ví dụ: Bank of America có nhiều công ty liên kết khác nhau bao gồm Bank of America, US Trust, Landsafe, Balboa và Merrill Lynch.

Các công ty có thể liên kết với nhau để tham gia vào một thị trường mới, để duy trì bản sắc thương hiệu riêng biệt, để tăng vốn mà không ảnh hưởng đến công ty mẹ hoặc các công ty khác và để tiết kiệm thuế.

Hiểu về công ty liên kết

Có một số cách để các công ty có thể trở thành công ty liên kết. Một công ty có thể quyết định mua lại hoặc tiếp quản một công ty khác, hoặc công ty có thể quyết định tách hoàn toàn một phần hoạt động của mình thành một công ty liên kết mới. Trong cả hai trường hợp, công ty mẹ nói chung sẽ giữ cho hoạt động của các công ty liên kết tách biệt với nhau. Vì công ty mẹ có quyền sở hữu thiểu số, nên trách nhiệm của nó bị hạn chế và hai công ty sẽ có hai nhóm quản lí riêng biệt.

Các công ty liên kết là một cách phổ biến cho các doanh nghiệp mẹ thâm nhập thị trường nước ngoài trong khi vẫn giữ lợi ích thiểu số trong một doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng nếu công ty mẹ muốn rũ bỏ phần lớn cổ phần của mình trong các công ty liên kết.

Không có cách kiểm tra nào để xác định xem một công ty có liên kết với công ty khác hay không. Trong thực tế, các tiêu chí liên kết thay đổi tùy theo từng quốc gia, tiểu bang và thậm chí giữa các cơ quan quản lí. Chẳng hạn, các công ty được coi là công ty liên kết của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) có thể không được xem là liên kết của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Công ty liên kết khác gì với Công ty con?

Một công ty liên kết khác với một công ty con, trong đó công ty mẹ sở hữu hơn 50% cổ phần. Trong một công ty con, công ty mẹ là một cổ đông lớn, mang lại quyền bầu cử cho quản lí và cổ đông của công ty mẹ. Tài chính công ty con cũng có thể xuất hiện trên bảng báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Nhưng các công ty con vẫn tách biệt trên mặt pháp lí khỏi công ty mẹ, có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm về thuế, nợ và quản trị của chính họ. Họ cũng chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp và các quy định nơi họ đặt trụ sở, đặc biệt nếu họ hoạt động ở một khu vực có pháp luật khác với công ty mẹ.

Một ví dụ về công ty con là mối quan hệ giữa Tập đoàn Walt Disney và mạng thể thao ESPN. Disney sở hữu 80% cổ phần trong ESPN, biến nó thành cổ đông lớn. Vậy, ESPN là công ty con của Disney.

(Theo Investopedia)