Part 2: Writing an article – Aland English

Part 2. Writing an article

Mục đích của một bài báo thường là để nói về một chủ đề mà chúng ta thích hoặc chúng ta quen thuộc. Bên cạnh đó, nội dung của bài viết này mang tính giải trí, mang quan điểm cá nhân của mình.

Ngôn ngữ: ngôn ngữ của thể loại này sẽ phụ thuộc vào nơi nó được xuất bản (một tạp chí quốc tế, một tạp chí tuổi teen, một tạp chí đại học, một blog trực tuyến, một tờ báo, v.v.). Tuy nhiên, nhìn chung văn phong của bài viết sẽ không quá trang trọng như essay (bài luận) mà thay vào đó là đơn giản và đời thường hơn.

Đưa ra ý kiến ​​của bạn: đây là một dạng bài viết hầu như chỉ nói về ý kiến ​​của bạn, vì vậy bạn có thể tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Các chủ đề phổ biến: Bạn có thể được yêu cầu viết bài về nhiều chủ đề: Internet, sức khỏe và thể dục, âm nhạc, vở kịch, sở thích, v.v.

Số lượng từ: 140 – 190 từ

I. Chiến thuật làm bài

1. Đọc kĩ đề bài

Điều cực kỳ quan trọng là đọc các hướng dẫn cẩn thận, vì bạn phải có được tất cả các thông tin bạn cần để viết bài viết. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy như sau:

Part 2

You must answer this question.

You see this competition in an international magazine.

COMPETITION

Imagine you were on a desert island. What would you miss most? Write an article briefly describing an important object, person or place in your life and give reasons for your choice.

The best article will be published and the writer will receive £500.

Write your article in 140- 190 words in an appropriate style on the separate answer sheet.

➨ Các thông tin bạn cần ghi chú như sau:

 • Where our article will be published: an international magazine
 • Topic: an important thing or person
 • Main ideas: describing an important object, person or place in your life and why.

Và đó chính xác là cách chúng ta sẽ lên dàn ý bài viết của mình, từ đó ta biết chính xác những gì cần nói trong mỗi đoạn.

2. Nắm chắc cấu trúc 1 bài article

Introduction

 • Nghĩ ra một tiêu đề thật là ấn tượng để kích thích tính tò mò của người đọc.
 • Đặt một câu hỏi tu từ cũng là một cách hữu ích để vào bài, bạn có thể tham khảo một số câu hỏi sau:

Addressing the reader (tiếp cận người đọc)

 • Have you ever..
 • You absolutely must…
 • Can you imagine …
 • I’m sure you’d agreeI must tell you about …
 • You wouldn’t believe…
 • Không viết lại từng câu từng chữ có trong đề bài mà các bạn phải viết cấu trúc hoặc từ vựng tương đương.

Ví dụ:

Imagine you were on a desert island → How would you feel about living on a desert island?

Opinion (2 paragraphs)

Phần than bài bạn nên viết 2 đoạn thể hiện ý kiến của mình cũng như ý kiến bổ sung.

 • Giving a strong opinion
  • It’s absolutely stunning / terrible (strong adjective).
  • It took my breath away.
  • I will never forget it.
  • There’s nothing in the world like it.
 • Adding and developing ideas
  • For a start .. Secondly. / Thirdly./ Finally….
  • And then there’s the fact that ..
  • On top of that….
  • Apart from that….
  • I must also mention …
  • As if this wasn’t enough, …
 • Giving examples
  • …. such as ../.. particularly …/ ….like…
 • TIPs:
  • Sử dụng ví dụ cụ thể để tăng tính thật tế.

You would probably think our house is nothing special, but I have lived there all my life and all my friends live nearby. It is a happy place, where I feel completely safe. Whenever I go away, I look forward to coming back, lying on my bed, reading a book and listening to my brother and sister arguing downstairs!”

Conclusion

 • Kết thúc bằng một câu tóm tắt lại những ý kiến của mình.
 • Câu cuối cùng nên là một câu thật hấp dẫn, hoăc là 1 câu hỏi ngược lại người đọc về cảm giác của họ như: What about you? What are your …?

Phrases you can use to end the letter

 • Giving a personal response
 • For me, / To me…..
 • Personally, I think / find / believe …
 • It seems to me … In my view…. One thing I love / remember …
 • I’ll never forget …

II. Thực hành

Các bạn ơi, writing không còn là kỹ năng quá khó nhằn nếu các bạn thực hiện đúng chiến thuật của dạng bài đấy, Aland Cambridge tin tưởng rằng với những chia sẻ trên đây về PET Writing Part 2 – writing an article sẽ giúp bạn đặt thêm một viên gạch nữa trên bức tường chinh phục kì thi PET nhé!