Danh từ của Attract là gì? Cách dùng và Word Form của Attract

Bạn thắc mắc danh từ của Attract là gì, cách dùng và Word Form của nó ra sao không? Hãy cùng Monkey tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Attract là từ loại gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Trong Tiếng Anh, Attract là một động từ sở hữu các dạng động từ ở 3 thì khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp các dạng của động từ Attract và cách phát âm đầy đủ theo Anh – Anh và Anh – Mỹ:

Ý nghĩa của động từ Attract:

1. Sự thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn bởi điều gì hoặc bởi một đối tượng nào đó

Ex: What first attracted me to her was her sense of humour. (Điều đầu tiên thu hút tôi ở cô ấy là khiếu hài hước của mình.)

2. Bị thu hút bởi ai đó để có một mối quan tâm tình dục hoặc lãng mạn với ai đó

Ex: I am not attracted to him at all. (Tôi không bị anh ta hấp dẫn chút nào.)

3. Để làm cho ai đó / cái gì đó đến một nơi nào đó hoặc tham gia vào một cái gì đó

Ex: The exhibition has attracted thousands of visitors. (Triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.)

4. Thu hút thứ gì đó để khiến mọi người có phản ứng cụ thể

Ex: This proposal has attracted a lot of interest. (Đề xuất này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm.)

5. (Vật lý) hút

Ex: If a magnet or gravity attracts something, it makes it move towards it.

(Nếu một nam châm hoặc lực hấp dẫn hút một cái gì đó, nó sẽ làm cho vật chuyển động về phía nó.)

Danh từ của Attract và cách dùng

Theo nguyên tắc chung, để thành lập danh từ của Attract bạn cần thêm hậu tố danh từ phù hợp. Attract có 3 danh từ liên quan gồm:

Tham khảo thêm: Danh từ của Attend là gì ? Cách dùng và Word Form của Attend

Các dạng word form khác của Attract

Ngoài 4 dạng danh từ nêu trên, động từ Attract còn tồn tại ở dạng Tính từ và Trạng từ. Dưới đây là các dạng Word Form của Attract cùng cách phát âm và ý nghĩa của chúng.

Attractive – Tính từ

Cách phát âm UK – US: /əˈtræktɪv/

Nghĩa của từ: thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ, có duyên

Ex: I like John but I don’t find him attractive physically. (Tôi thích John nhưng tôi không thấy anh ấy hấp dẫn về mặt thể chất.)

Unattractive – Tính từ

Cách phát âm UK – US: /ˌʌnəˈtræktɪv/

Nghĩa của từ: ít hấp dẫn, không lôi cuốn, không có duyên, khó ưa

Ex: The house’s aspect was dark and unattractive. (Căn nhà tối tăm và kém hấp dẫn.)

Attractable – Tính từ

Cách phát âm UK – US: /əˈtrækteɪbl/

Nghĩa của từ: có thể hút được, có thể hấp dẫn, thu hút

Ex: These are attractable to others. (Đây là những điều có thể hấp dẫn đối với những người khác.)

Attractively – Trạng từ

Cách phát âm UK – US: /əˈtræktɪvli/

Nghĩa của từ: hấp dẫn, lôi cuốn

Ex: We hope to sell goods by packaging them attractively. (Chúng tôi hy vọng bán được hàng hóa bằng cách đóng gói chúng một cách hấp dẫn.)

Các nhóm từ liên quan đến Attract

Ngoài các loại từ trên, Attract còn đi kèm các giới từ để tạo thành cụm động từ – Phrasal verb. Hay để tránh sự lặp lại và làm câu văn trở nên phong phú, các loại từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Attract cũng được xem là một cách tăng điểm kỹ năng hiệu quả.

Phrasal verb của Attract

 • to attract of: sức hút của cái gì, của ai

 • to attract about: sự hấp dẫn về điều gì

 • to attract for: thu hút về điều gì

Các từ đồng nghĩa của Attract

 • appeal to: hấp dẫn

 • captivate, allure, charm: quyến rũ

 • entice: dụ dỗ

 • fascinate, bewitch, enchant: mê hoặc

 • interest: quan tâm

 • endear: quý mến

 • enthrall: say mê

 • pull: sự lôi kéo

Các từ trái nghĩa của Attract

 • bore: chán

 • disenchant: không thích

 • disgust: ghê tởm

 • disinterest: không quan tâm

 • refuse, reject: từ chối

 • repel, repulse: đẩy lùi

 • shun: xa lánh

Cách dùng một số cấu trúc với Attract

Trong ngữ pháp Tiếng Anh, cụm từ “be attracted to” và “be attracted by” thường bị nhầm lẫn với nhau. Hãy để Monkey giúp bạn phân biệt 2 cụm từ này cũng như khám phá một số cấu trúc với Attract nhé!

Phân biệt Be attracted to – Be attracted by

Ý nghĩa của Attract somebody to something

Ý nghĩa: ai đó bị thu hút, lôi cuốn, hấp dẫn bởi điều gì đó

Ví dụ: They are trying to attract more holiday-makers to the area. (Họ đang cố gắng thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khu vực này.)

Attract someone’s attention là gì?

Ý nghĩa: thu hút sự chú ý của một ai đó

Ví dụ: A small yellow flower attracted my attention. (Một bông hoa nhỏ màu vàng đã thu hút sự chú ý của tôi.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến danh từ của Attract trong Tiếng Anh với 3 loại: Attraction, attractiveness, attractant. Bên cạnh đó, Attract còn tồn tại dưới dạng tính từ, trạng từ và có những cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các cấu trúc câu đặc biệt mà nhất định bạn cần phải biết. Hy vọng sau bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về chủ điểm ngữ pháp này cũng như sẽ áp dụng nó thật tốt trong quá trình làm bài.

Chúc các bạn học tốt!