4 cách xóa thành viên ra khỏi nhóm trên Messenger cực dễ

Bạn đang tìm kiếm cách kick người khác ra khỏi nhóm Messenger để không bị làm phiền hoặc hoặc muốn xóa ai đó khi thêm thành viên vào nhóm trên Messenger không đúng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách xóa thành viên ra khỏi nhóm trên Messenger cực dễ.

4 cách xóa thành viên ra khỏi nhóm trên Messenger cực dễ

4 cách xóa thành viên ra khỏi nhóm trên Messenger cực dễ

I. Điều kiện để xóa thành viên trong nhóm trên Messenger

Để kick người khác ra khỏi nhóm trên Messenger, bạn phải là quản trị viên, là người tạo nhóm chat trên Messenger.

II. 4 cách xóa thành viên trong nhóm trên Messenger

1. Trên điện thoại Android

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Messenger, chọn thanh Tìm kiếm.
 • Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở.
 • Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Xem thành viên nhóm.
 • Chọn Tên thành viên nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn thanh Tìm kiếm.

Chọn Tìm kiếm

Chọn Tìm kiếm

Bước 2: Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở.

Tìm kiếm bằng tên nhóm chat

Tìm kiếm bằng tên nhóm chat

Bước 3: Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Xem thành viên nhóm.

Chọn Xem thành viên nhóm

Chọn Xem thành viên nhóm

Bước 4: Chọn Tên thành viên nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm.

Xóa thành viên khỏi nhóm

Xóa thành viên khỏi nhóm

2. Trên điện thoại iPhone

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm.
 • Chọn Xem thành viên nhóm.
 • Nhập tên của người mà bạn muốn xóa khỏi nhóm Messenger > Chọn Xóa khỏi nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm.

Chọn nhóm mà bạn muốn thêm thành viên > Nhấn vào tên nhóm

Chọn nhóm mà bạn muốn thêm thành viên > Nhấn vào tên nhóm

Bước 2: Chọn Xem thành viên nhóm.

Chọn Xem thành viên nhóm

Chọn Xem thành viên nhóm

Bước 3: Nhấn vào tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa khỏi nhóm.

hấn vào tên người mà bạn thêm nhầm > Chọn Xóa khỏi nhóm

Nhấn vào tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa khỏi nhóm

3. Trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.
 • Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên.
 • Chọn Xóa khỏi đoạn chat.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện

Bước 2: Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.

họn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên

Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên.

hấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn thêm nhầm > Chọn Xóa thành viên

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Xóa thành viên

Bước 4: Chọn Xóa khỏi đoạn chat.

Chọn Xóa khỏi đoạn chat

Chọn Xóa khỏi đoạn chat

4. Trên Messenger PC

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Messenger PC, chọn nhóm có thành viên mà bạn muốn xóa ra khỏi nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Thành viên trong đoạn chat.
 • Chọn Xem thành viên trong đoạn chat.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên thành viên mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên.
 • Chọn Xóa khỏi đoạn chat.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Messenger PC, chọn nhóm có thành viên mà bạn muốn xóa ra khỏi nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Thành viên trong đoạn chat.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Thành viên trong đoạn chat

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Thành viên trong đoạn chat

Bước 2: Chọn Xem thành viên trong đoạn chat.

Chọn Xem thành viên trong đoạn chat

Chọn Xem thành viên trong đoạn chat

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên thành viên mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên thành viên mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên thành viên mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa thành viên

Bước 4: Chọn Xóa khỏi đoạn chat.

Chọn Xóa khỏi đoạn chat

Chọn Xóa khỏi đoạn chat

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 4 cách xóa thành viên ra khỏi nhóm trên Messenger cực dễ. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!