Tạo khối trong revit – massing in revit

Vấn đề:

Trong Revit, có 2 cách để tạo khối:

Dùng công cụ In-Place Mass

Dùng giao diện Conceptual để thiết kế.

2 cách tạo khối này khác nhau điểm nào, khi nào sử dụng chúng và chúng có mối liên quan nào với nhau không?

Giải quyết:

In-Place Mass là công cụ tạo khối tại chỗ trong Revit Architecture 2010 – 2011 (giống như Mass của Revit Architecture 2009). Việc sử dụng các công cụ này không quá phức tạp, chủ yếu là bạn ứng dụng và kết hợp các công cụ này với nhau như thế nào để tạo được khối mong muốn.

Dựa trên phương thức tạo Form với Solid (đặc) và Void (khuyết), Revit đã có thể tạo được một dạng hình khối phức tạp bất kỳ. Công cụ tạo khối trong Revit phiên bản 2010-2011 rất đa dạng, dễ sử dụng hơn 2009 khi được bổ sung khả năng kéo đẩy như trong SketchUp, thao tác với các đối tượng điểm (Vertex), Edge (cạnh) như trong 3D Max…

Công cụ Model In- Place được sử dụng trong Revit với đặc điểm là tạo ra những thành phần kiến trúc đặc biệt (hoặc hình thể không xác định – Generic Model) ngay trong giao diện thiết kế chính của Revit.

Đặc biệt Model In- Place chỉ dùng trong 1 công trình đang thiết kế. Còn nếu muốn sử dụng kết quả của nó lại nhiều lần trong các công trình khác bạn nên sử dụng Conceptual hoặc Family, ngoài ra người thiết kế còn dễ dàng thay đổi kích thước bằng cách gán cho nó các tham số (Parameter).

Thiết kế với Model In- Place, bạn có thể dễ dàng tạo chi tiết có kích thước và vị trí đúng với sơ đồ hiện tại.

Để vận dụng In-Place Mass và Conceptual vào thiết kế bạn cần phảihiểu Mass là dạng khối dùng để phác họa ý tưởng, định hình mô hình. Dựa vào đó lần lượt gán các chi tiết như tường, sàn, trần, mái. Khối Mass không hiển thị khi in.

Phần trình bày sau là những điểm bạn cần biết về In-Place Mass và Conceptual.

• TRONG GIAO DIỆN PROJECT.

Công cụ In-Place Mass dùng để tạo nhóm khối trực tiếp. Thông qua công cụ này, người thiết kế phác thảo theo ý tưởng hình thể sẽ không có mặt phẳng tham chiếu 3D và những mức 3D.

Để có cảm nhận về việc tạo Massing, các bạn từng bước thực hiện dựng mô hình bằng In-Place Mass, như hình bên. Mô hình này gồm 3 khối có hình dạng khác nhau, kết hợp lại với nhau.

Mở một dự án mới. Trên trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Elevations (Building) > nhấp đúp vào East, mở sơ đồ hình chiếu hướng Đông.

Nhấp chọn tab Home > Datum > Level. Trên bảng Draw, nhấp chọn Pick Lines.

Trên thanh Options, nhập giá trị Offset: 4000, nhấn Enter.

Trong vùng vẽ, nhấp tạo thêm các mức Level 3, Level 4 và Level 5.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans >nhấp đúp vào Level 1.

Nhấp chọn tab Massing & Site > Conceptual Mass > In-Place Mass.

Hộp thoại Massing hiển thị cho biết một vài điểm về Massing khi in và hiển thị trong dự án. Nhấp chọn tùy chọn Do not show me this message again để hộp thoại này không xuất hiện lần nữa. Nhấp Close.

Hộp thoại Name hiển thị, nhập vào khung Name tên khối khác nếu muốn và nhấp OK.

Sơ đồ phẳng Level 1 đang được chọn.

Trên bảng Draw, nhấp chọn Line > Circle.

Trong vùng vẽ, nhấn giữ trỏ và kéo, vẽ một hình trò có bán kính là: 5000, nhấp chuôt.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans >nhấp đúp vào Level 2.

Trên bảng Draw, nhấp chọn lại công cụ Circle.

Trên thanh Options, chọn Radius và nhập vào bán kính là 4600.

Sau đó, vẽ vào vùng vẽ một hình tròn tại vị trí như hình.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans >nhấp đúp vào Level 2.

Trên bảng Draw, nhấp chọn lại công cụ Circle.

Trên thanh Options, nhập vào bán kính là 3500.

Sau đó, vẽ vào vùng vẽ một hình tròn tại vị trí như hình.

Nhấn phím Esc 2 lần kết thúc thao tác vẽ.

Nhấp chọn vòng tròn bán kính 3500. Trên thanh Options, nhấp vào khung cuộn Host chọn mức chuyển đến là Level 5.

Nhấp biểu tượng 3D View ????trên thanh Quick Access, chuyển sang sơ đồ 3D. Nhấp chọn vòng tròn bán kính 4600. Trên thanh Options, nhấp vào khung cuộn Host chọn mức chuyển đến là Level 3.

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn cả 3 vòng tròn. Trên tab Form, nhấp chọn Create Form > Form. Chương trình tự động tạo một khối giới hạn bởi 3 vòng tròn.

Nhấp chọn hình khối mới tạo. Trên bảng Modify Form Element, nhấp chọn X-Ray. Các điểm điều chỉnh khối xuất hiện

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection. Nhấp ra vùng trống tại vùng vẽ, bỏ chọn. Nhấp chọn vòng tròn giữa và nhấp chọn chấm ở giữa vòng tròn để xuất hiện các mũi tên tọa độ địa phương.

Nhấn giữ trỏ vào mũi tên màu xanh lá điểu chỉnh độ uốn của hình khối. Khi đạt được hình dạng mong muốn, nhấp Finish Mass trên bảng In-Place Editor, kết thúc tạo khối Mass 1.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1.

Nhấp chọn tab Massing & Site > Conceptual Mass > In-Place Mass Tiếp tục khai báo tạo khối mới: Mass 2.

Trên bảng Draw, nhấp chọn lại công cụ Line. Vẽ vào vùng vẽ một biên dạng khối tùy ý.

Nhấp chọn biên dạng khối. Trên tab Form, nhấp chọn Create Form > Form. Chương trình tự động tạo một khối với chiều cao bất kỳ.

Trên trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Elevations (Building) > nhấp đúp vào East, chuyển sang sơ đồ hình chiếu.

Trong vùng vẽ, nhấp kéo mũi tên hướng lên kéo mặt khối trên lên đến mức Level 2.

Trên bảng In-Place Editor, nhấp chọn Finish Mass kết thúc thao tác tạo khối Mass 2.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 2.

Nhấp chọn tab Massing & Site > Conceptual Mass > In-Place Mass. Tiếp tục khai báo tạo khối mới: Mass 3.

Sử dụng các công cụ vẽ trên bảng Draw vẽ vào vùng vẽ một biên dạng khối mới lớn hơn khối Mass 2, như hình.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 3.

Sử dụng công cụ Pick Line với tham số Offset, bạn tạo biên dạng thứ 2 dựa trên biên dạng thứ 1.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng View (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 2.

Trong vùng vẽ, nhấn chọn biên dạng thứ 1. Trên bảng Clipboard, nhấp chọn Copy.

Trên bảng Clipboard, nhấp chọn Paste Aligned > Select Levels. Hộp thoại Select Levels xuất hiện. Nhấp chọn Level 4 và nhấp OK.

Bản sao biên dạng thứ 1 được đặt trên Level 4. Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn cả 3 biên dạng.

Trên tab Form, nhấp chọn Create Form > Form.

Chương trình tự động tạo một khối giới hạn bởi 3 biên dạng đã chọn.

Nhấp Finish Mass trên bảng In-Place Editor, kết thúc thao tác tạo khối Mass 3.

Kết hợp 4 khối.

Nhấp tab Modify > Edit Geometry > Join > Join Geometry. Trên thanh Options, nhấp chọn Multiple Join.

Nhấp chọn khối Mass 1 là khối cắt, tiếp đến nhấp chọn khối Mass 2 và khối Mass 3.

Nhấn phím Esc. Kết quả khối Mass 2 và khối Mass 3 bị khối Massl cắt như hình.

Tiếp tục sử dụng lệnh Join Geometry đểkết hợp khối Mass 2 với khối Mass 3

Nhấn 2 lần phím Esc kết thúc thao tác. Trên thanh View Constrol, nhấp chọn Shading with Edges, chuyển sang chế độ tô bóng có viền.

Quét chọn toàn bộ các khối.

Trên tab Modify Mass > Massing > nhấp chọn Mass Floor.

Bảng Mass Floor xuất hiện, nhấp đánh kiểm vào các ô từ TANG TRET đến TANG 9 và nhấp OK.

Các sàn khối được tạo như hình dưới.

Nhấp tab Home > Build > Floor > nhấp chọn Floor by Face.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Truy cập vào các hộp thoại Instance Properties và Type Properties thiết lập thuộc tín cho sàn.

Rê trỏ nhấp trỏ vào từng mặt sànkhối.

Mặt sàn khối được chọn chuyển sang màu xanh.

Nhấp chọn Create Floor trên bảng Multiple Selection kết thúc thao tác gán sàn. Kết quả các tấm sàn đã được gán lên các mặt sàn khối như hình.

Gán tường kính.

Nhấp tab Home > Build > nhấp chọn Curtain System. Truy cập vào các hộp thoại Instance Properties và Type Properties thiết lập thuộc tính cho tường kính.

Trên thanh Options, nhấp chọn Select Multiple.

Lần lượt nhấp đặt tường Curtain lên các bề mặt của khối Mass 1.

Nhấp Create System trên bảng Multiple Selection.

Tường Curtain được gán lên các bề mặt của khối Mass 1.

Tiếp tục nhấp đặt tường Curtain lên các bề mặt trước của khối Mass 2.

Xong nhấp Create System trên bảng Multiple Selection và Modify trên bảng Selection kết thao tác gán tường Curtain.

Gán tường xây.

Nhấp tab Home > Build > Wall > nhấp chọn Wall by Face.

Sau đó chọn kiểu tường trong khung cuộn Change Element Type

Trên bảng Draw, nhấp chọn Pick Faces. Trên thanh Options, chọn Finish Face: Exterior.

Nhấp đặt tường đã chọn lên các bề mặt sau của khối Mass 2 và bề mặt trên khối Mass 3.

Xong nhấp Create System trên bảng Multiple Selection vàModify trên bảng Selection kết thaotác gán tường.

Để gán thuộc tinh vật liệu của các ô kính trên tường Curtain, bạn hãy quét chọn một ô kính.

Sau đó nhấp biểu tuợng Filter ở góc phải dưới của cửa sổ chương trình .

Trong hộp thoại Filter, chỉ chọn Curtain Panels trong danh mục Catergory và nhấp OK. Sau đó vào bảng Element, truy cập vào các hộp thoại Properties, chọn vật liệu cho ô kính.

Đối với dạng tường cong Curtain, bạn nên chia thành nhiều ô lưới nhỏ mới thể hiện độ cong của bề mặt.

Tạo mái.

Nhấp tab Home > Build > Roof > nhấp chọn Roof by Face.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn bề mặt trên của khối Mass 1.

Nhấp Create Roof trên bảng Multiple Selection, mái sẽ được tạo. Thao tác tương tự tạo mái cho khối Mass 3.

Sau khi mái được tạo, bạn hãy nhấp chọn từng mái, truy cập vào Element Properties thay đổi độ cao Level Offset của mái tùy theo bề dày củamái để mái ở trên các đầu tường.

Đồng thời nhấn giữa trỏ vào các mũi tên Shape handle điều chỉnh phần đua ra của mái.

Hoặc bạn có thể thiết lập độ dốc của mái tại những điểm thoát nước với Modify Sub Element.

Trong Revit 2010, còn hỗ trợ công cụ: Floor Slab Edge để đặt gờnổi bên dưới cạnh mép sàn.

Muốn thay đổi hình dạng của gờ mép sàn bạn có thể truy cập vào hộp thoại Type Properties. Bên dưới Construction, chọn mẫu Profile khác của chương trình hay do bạn tạo.

Tiếp theo, các bạn tìm hiểu về một giao diện tạo khối khác.

• GIAO DIỆN THIẾT KẾ KHÁI NIỆM (CONCEPTUAL DESIGN ENVIRONMENT)

Sử dụng giao diện người dùng Revit để thiết kế và tạo những nhóm khối mới ở bên ngoài giao diện dự án. Nếu muốn, bạn có thể tải những nhóm khối này vào một dự án. Giao diện thiết kế khái niệm Revit được dùng khi:

Đã hình dung ra mô hình xây dựng.

Hợp nhất các mô hình.

Những thành phần phụ thông minh.

Môi trường thiết kế khái niệm cung cấp nhiều mẫu sáng tạo và hiệu chỉnh bằng tay, dễ dàng nhanh chóng tạo ra thiết kế khác nhau.

1. Tạo hình dáng.

2. Điều chỉnh biên dạng bằng tay.

4. Phân chia và hoa văn lên bề mặt.

3. Xoay bề mặt.

Khi khái niệm đã được tạo, bạn có thể chuyển sang giao diện dự án Revit bằng cách:

1. Trong giao diện thiết kế khái niệm (Conceptual), nhấp tab Create > Family Editor > Load into Project. Nhóm sẽđược tải vào dự án Revit.

Lưu ý: Nếu nhóm Family vẫn chưa được đặt vào dự án trước đó, kéo hình ảnh xem trước đến vị trí thiết kế và nhấp đặt nó.

Nếu nhóm đó đã được đặt vào, bạn sẽ được chương trình nhắc nhở để xác định xem bạn có muốn ghi đè lên các phiên bản hiện hành và các giá trị tham số của nó.

2. Phân tích khối. Nếu cần thiết, quay trở về môi trường thiết kế khái niệm và thực hiện điều chỉnh khối.

Giao diện thiết kế khái niệm cung cấp 2 file mẫu chuẩn:

• Mass.rft

Mẫu này dùng để tạo những mẫu khối khái niệm mới.

Để tạo một mẫukhối mới, nhấp ????> New > Conceptual Mass.

Trong hộp thoại New Conceptual Mass, nhấp chọn file Metric Mass.rft trong thư mục Conceptual Mass. Nhấp Open.

• Curtain Panel Pattern Based.rft

Mẫu này dùng để tạo một mẫu thành phần. Để tạo một mẫu thành phần mới, nhấp ????> New > Family.

Từ hộp thoại New Family – Select Template nhấp chọn mẫu Metric Curtain Panel Pattern Based.

VẼ KHÁI QUÁT TRONG GIAO DIỆN THIẾT KẾ KHÁI NIỆM.

Bạn vẽ những đường và điểm tạo nên một hình thể. Bạn có thể vẽ trên những phần tử sau:

• Bề mặt.

• Những mức 3D.

• Những mặt phẳng tham chiếu 3D.

• Những điểm tham chiếu.

Những mức 3D và mặt phẳng tham chiếu 3D reference planes dò tìm tự động. Chúng sáng lên trong vùng vẽ khi rê trỏ lên chúng. Nhấp chọn một trong số chúng để thiết lập, như kích hoạt mặt phẳng làm việc.

Để vẽ trong giao diện thiết kế khái niệm:

1. Nhấp tab Create > Draw >Line.

Lưu ý: Nếu bạn muốn vẽ một hình tham chiếu cơ sở, nhấp tab Create >Draw > Reference trước khi chọn một công cụ vẽ.

Một số tùy chọn sẵn có hiển thị trên thanh Options.

Bạn có thể thiết lập mặt phẳng làm việc, và tạo một bề mặt bằng cách vẽ một biên dạng khép kín, vẽ một chuỗi các đường và thiết lập giá trị tham chiếu và bán kính.

2. Trên tab Modify Lines > Draw > Face đểmột bề mặt hoặc nhấp Modify Lines > Draw >Work Plane đểvẽ mặt phẳnglàm việc.

3. Nhấp vào vùng vẽvà vẽ một đường

4. Nhấp tab Create > Selection > Modify

Thiết lập và hiển thị mặt phẳng làmviệc.

Sử dụng công cụ Set và Show để thiết lập hiệu lực của mặt phẳng làm việc hoặc ẩn mặt phẳng làm việc.

Khi mặt phẳng làm việc không dò tìm tự động, sử dụng thanh Options để thiết lập mặt phẳng làm việc.

Để thiết lập mặt phẳng làm việc hiển thị :

• Nhấp tab Create > Work Plane > Set.

• Di chuyển con trỏ lên vùng vẽ để những mặt phẳng làm việc sáng lên.

• Nhấp chọn mặt phẳng làm việc khi nó sáng lên.

• Nhấp tab Create > Work Plane > Show. Mặt phẳng làm việc bắt đầu hiển thị.

Để chọn một mặt phẳng làm việc:

• Nhấp tab Create > Work Plane > Set Work Plane.

• Trên thanh Options, nhấp chọn mặt phẳng làm việc từ danh sách Placement Plane.

• Trong vùng vẽ, nhấp chọn mặt phẳng làm việc.

Lưu ý: Danh sách Placement Plane luôn có sẵn khi chọn một công cụ mới từ bảng Draw.

Để làm quen với Conceptual, trong giao diện file Metric Mass.rft bạn thực hiện vẽ . một khối tròn.

Sau đó tải vào dự án và đặt lên mặt trên của khối Mass 1 tượng trưng cho mái.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn một đường nét đứt ở giữa, mặt phẳng tham chiếu đứng sẽ hiển thị. Nhấp tab Create > Draw > Line > Line.

Sử dụng công cụ Line và Start-End-Radius Arc, tại tâm vẽ một biên dạng khép kín trên mặt phẳng đã chọn.

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection. Nhấp chọn đường nét đứt ở giữa khác, mặt phẳng tham chiếu đứng sẽ hiển thị. Sử dụng công cụ Line, vẽ một đường thẳng đứng tại điểm giao nhau giữa 2 mặt phẳng đứng.

Nhấn phím 2 lần phím Esc. Quét chọn cả đường thẳng đứng và biên dạng mới vẽ.

Trên tab Form, nhấp chọn Create Form > Form.

Chương trình tự động tạo một khối xoay tròn theo biên dạng đã vẽ.

Để có thể sử dụng mẫu này chonhững dựán khác bạn hãy thực hiện thao tác lưu. Nhấp vào biểu tượng ????> cnor Save As > Family.

Hộp thoại Save As xuất hiện.

Trong khung Look in, chỉ đường dẫn đến thư mục lưu file dữ liệu của bạn, nhập tên file vào khung File name: mai tron và nhấp Save, chương trình sẽ tự động lưu file với định dạng: *.rfa.

Nhấp Load into Project trên bảng Family Editor. Nếu trong vùng vẽ mở nhiều dự án, hộp thoại Load into Projects sẽ xuất hiện, bạn nhấp đánh dấu chọn file dự án Mass.rvt muốn tải mẫu family vào, nhấp OK.

Trên trình duyệt Project Browser, bên dưới View (all) > Floor Plans >nhấp đúp vào Level 5 mở sơ đồ sàn.

Nhấp tab Home > Build > chọn Component > Place a Component.

Trên tab Place Component, nhấp vào khung cuộn change Element Type > chọn kiểu mai tron.

Nhấp đặt family mai tron vào tâm của vòng tròn bề mặt khối Mass 1

Nhấp Modify trên bảng Selection. Đến đây bạn có thể thực hiện thao tác gán mái và tường lên bề mặt.

Hoặc nhấp chọn khối mai tron và nhấp Edit Family trên bảng Family, Hộp thoại Revit xuất hiện, hỏi bạn cần hiệu chỉnh “mai tron” phải không? Nhấp chọn Yes.

Chương trình sẽ trở lại giao diện Conceptual khi bạn muốn hiệu chỉnhkhối.

Sau khi gán tường sàn và mái, bạn có thể tắt sự hiển thị của các khối trên các sơ đồbằng cách thực hiện thao tác sau:

Nhấp chọn tab View > Graphic >Visibility/Graphic (hoặc nhấn phím tắt VV), hộp thoại Visibility/Graphic Overrides xuất hiện.

Trên tab Model Categories, bên dưới Visibility, nhấp đánh dấu kiểm vào ô Mass và nhấp nút OK.