4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger cực nhanh, đơn giản

Bạn đang tìm kiếm cách đổi avatar nhóm trên Messenger bằng điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger cực nhanh, đơn giản.

4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger cực nhanh, đơn giản

4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger cực nhanh, đơn giản

4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger

1. Trên điện thoại Android

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng chữ i.
 • Nhấn vào ảnh đại diện của nhóm.
 • Tiến hành đổi ảnh nhóm trên Messenger.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng chữ i.

Chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng chữ i

Chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng chữ i

Bước 2: Nhấn vào ảnh đại diện của nhóm.

Nhấn vào ảnh đại diện của nhóm

Nhấn vào ảnh đại diện của nhóm

Bước 3: Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger:

 • Chụp ảnh: Chụp ảnh trực tiếp từ ứng dụng Messenger.
 • Chọn ảnh: Chọn ảnh từ thư viện ảnh của bạn.

Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger

Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger

Ở bài hướng dẫn này mình sẽ thực hiện đổi avatar nhóm trên Messenger bằng cách nhấn Chọn ảnh.

Bước 4: Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng mũi tên.

Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng mũi tên

Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng mũi tên

Bước 5: Chọn phần ảnh muốn lấy làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn LƯU.

Chọn phần ảnh muốn lấy làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn LƯU

Chọn phần ảnh muốn lấy làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn LƯU

2. Trên điện thoại iPhone

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn vào tên nhóm.
 • Nhấn Đổi tên hoặc ảnh.
 • Tiến hành đổi ảnh nhóm trên Messenger.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn vào tên nhóm.

Chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn vào tên nhóm

Chọn nhóm mà bạn muốn đổi ảnh nhóm > Nhấn vào tên nhóm

Bước 2: Nhấn Đổi tên hoặc ảnh.

Nhấn Đổi tên hoặc ảnh

Nhấn Đổi tên hoặc ảnh

Bước 3: Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger:

 • Tải lên: Chọn ảnh từ thư viện ảnh của bạn.
 • Biểu tượng cảm xúc: Chọn icon bạn yêu thích để làm ảnh nhóm.

Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger

Tại đây, sẽ có 2 cách đổi ảnh nhóm trên Messenger

Nếu bạn chọn Biểu tượng cảm xúc, bạn chỉ cần nhấn chọn icon mà muốn đổi ảnh nhóm.

Nếu bạn chọn Biểu tượng cảm xúc, bạn chỉ cần nhấn chọn icon mà muốn đổi ảnh nhóm

Nếu bạn chọn Biểu tượng cảm xúc, bạn chỉ cần nhấn chọn icon mà muốn đổi ảnh nhóm

Chọn màu nền cho icon tại mục Màu, sau đó chọn Xong.

Chọn màu nền cho icon tại mục Màu, sau đó chọn Xong

Chọn màu nền cho icon tại mục Màu, sau đó chọn Xong

Nếu bạn chọn Tải lên, bạn chọn ảnh từ thư viện ảnh muốn đổi ảnh nhóm > Tiến hành cắt phần ảnh muốn sử dụng > Nhấn Chọn.

Tiến hành cắt phần ảnh muốn sử dụng > Nhấn Chọn

Tiến hành cắt phần ảnh muốn sử dụng > Nhấn Chọn

Bước 4: Chọn Xong.

Chọn Xong

Chọn Xong

3. Trên Messenger PC

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Messenger PC, chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat.
 • Chọn Thay đổi ảnh đoạn chat.
 • Chọn ảnh bạn muốn đổi ảnh nhóm trên Messenger > Chọn Mở.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Messenger PC, chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat.

Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat

Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat

Bước 2: Chọn Thay đổi ảnh đoạn chat.

Chọn Thay đổi ảnh đoạn chat

Chọn Thay đổi ảnh đoạn chat

Bước 3: Chọn ảnh bạn muốn đổi ảnh nhóm trên Messenger > Chọn Mở.

Chọn ảnh bạn muốn đổi ảnh nhóm trên Messenger > Chọn Mở

Chọn ảnh bạn muốn đổi ảnh nhóm trên Messenger > Chọn Mở

4. Trên Messenger nền tảng web

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Messenger nền tảng web, chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat.
 • Chọn Thay đổi ảnh.
 • Chọn ảnh bạn muốn đổi ảnh nhóm trên Messenger > Chọn Open.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Messenger nền tảng web, chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat.

Chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat

Chọn nhóm mà bạn muốn thay đổi ảnh nhóm > Chọn Tùy chỉnh đoạn chat

Bước 2: Chọn Thay đổi ảnh.

Chọn Thay đổi ảnh

Chọn Thay đổi ảnh

Bước 3: Chọn ảnh bạn muốn đổi avatar nhóm trên Messenger > Chọn Open.

Chọn ảnh bạn muốn đổi avatar nhóm trên Messenger > Chọn Open

Chọn ảnh bạn muốn đổi avatar nhóm trên Messenger > Chọn Open

Tham khảo thêm một số mẫu điện thoại giá tốt, nhiều khuyến mãi đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 4 cách thay đổi ảnh nhóm trên Messenger cực nhanh, đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!