Cách Xem Lịch Sử Chỉnh Sửa Trong Google Sheet ✔️

Google Sheet, Doc… là những công cụ làm việc nhóm hiệu quả. Các công cụ này cho phép những người dùng thao tác chỉnh sửa một nội dung trong cùng 1 File.

Nhưng chúng ta thường cảm thấy khó khăn khi không xác định được ai là người chỉnh sửa, và sửa nội dung gì và thay đổi vào khoản thời gian nào và cách xem lại nội dung đã được chỉnh sửa như thế nào.

Google Workspace cung cấp tính năng xem lại lịch sử (Tính năng Revision history) trong Google Docs, Google Sheets và Google Slides giúp bạn có thể biết được từng nội dung cập nhật trong file của bạn.

1. Hướng dẫn xem lại lịch sử chỉnh sửa trong Google Sheet

Bước 1: Đăng nhập vào Google Sheet nhấn vào mục Tệp trên thanh công cụ. Chọn tiếp vào Lịch sử phiên bản rồi chọn Xem lịch sử phiên bản.

Để mở nhanh giao diện lịch sử chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Shift + H.

Bước 2: Sau khi bạn nhấp vào xem lịch sử phiên bản các bạn sẽ thấy danh sách lịch sử các lần chỉnh sửa nội dung trên Google Sheets.

Cách tạo chữ ký email đẹp chuyên nghiệp có template cho các bạn lựa chọn.

Bước 3: Các bạn có thể xem lại các phiên bản chỉnh sửa. Từ phiên bản chỉnh sửa sẽ ghi chú rõ thời gian sửa, người sửa. Chọn phiên bản mà bạn muốn xem và bạn có thể khôi phục lại phiên bản nếu muốn phục hồi.

Bước 4: Nhấp vào nút 3 chấm sẽ thấy các tùy chọn đặt tên cho phiên bản và tạo bản sao. Bản sao có thể đặt các tên khác và lưu thành file khác trên Google Sheets.

Tính năng và chi phí Microsoft 365 chi tiết 2022.

Bước 5: Google Sheet cũng cung cấp tùy chọn chỉ hiển thị các lần chỉnh sửa được đặt tên mà thôi.

19 cách sử dụng Gmail hiệu quả trong công việc.

2. Hướng dẫn xem lại lịch sử chỉnh sửa trong Google Doc

Bước 1: Đăng nhập vào Google Doc nhấn vào mục Tệp trên thanh công cụ. Chọn tiếp vào Lịch sử phiên bản rồi chọn Xem lịch sử phiên bản.

Để mở nhanh giao diện lịch sử chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Shift + H.

Bước 2: Sau khi bạn nhấp vào xem lịch sử phiên bản các bạn sẽ thấy danh sách lịch sử các lần chỉnh sửa nội dung trên Google Doc.

Tính năng và chi phí email doanh nghiệp trên nền điện toán đám mây an toàn tuyệt đối.

Bước 3: Các bạn có thể xem lại các phiên bản chỉnh sửa. Từ phiên bản chỉnh sửa sẽ ghi chú rõ thời gian sửa, người sửa. Chọn phiên bản mà bạn muốn xem và bạn có thể khôi phục lại phiên bản nếu muốn phục hồi.

Cách gởi bài Powerpoint qua Gmail trên máy tính đơn giản.

Bước 4: Nhấp vào nút 3 chấm dọc sẽ thấy các tùy chọn đặt tên cho phiên bản và tạo bản sao. Bản sao có thể đặt các tên khác và lưu thành file khác trên Google Doc.

Bước 5: Google Doc cũng cung cấp tùy chọn chỉ hiển thị các lần chỉnh sửa được đặt tên mà thôi.

Cách đăng nhập Gmail trên điện thoại đơn giản trong 5 phút.

Chúc các bạn thành công!