Cách xuất file Sketchup sang 3ds Max chi tiết từng bước

Bạn muốn xuất file SketchUp sang 3ds Max nhưng lại không biết làm thế nào? Đừng lo, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất file SketchUp sang 3ds Max nhanh chóng và đơn giản nhất nhé.

Cách xuất file SketchUp sang 3ds Max

Cách xuất file SketchUp sang 3ds Max

I. Cách xuất file Sketup sang 3ds Max

1. Hướng dẫn nhanh

Tại file SketchUp mà bạn muốn xuất sang 3ds Max, chọn vào File > Nhấn Save As… > Tại mục File name, đặt tên cho file > Chọn SketchUp Version 6 (*.skp) tại mục Save as Type > Nhấn Save. Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào file SketchUp mà bạn muốn xuất sang 3ds Max, chọn vào File và nhấn Save As…

chọn vào File và nhấn Save As...

chọn vào File và nhấn Save As…

Bước 2: Tại mục File name, bạn hãy đặt tên cho file của mình.

Tại mục File name, bạn hãy đặt tên cho file của mình.

Tại mục File name, bạn hãy đặt tên cho file của mình.

Bước 3: Chọn SketchUp Version 6 (*.skp) tại mục Save as Type. Sau đó nhấn Save.

Chọn Sketchup Version 6 (*.skp) tại mục Save as Type. Sau đó nhấn Save.

Chọn SketchUp Version 6 (*.skp) tại mục Save as Type. Sau đó nhấn Save.

II. Cách export SketchUp sang 3ds Max

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn vào File > Export > 3D Model > Chọn vị trí lưu > Chuyển định dạng file thành *.3ds > Chọn vào Options để thiết lập các giá trị > Chọn Export để xuất file > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy chọn vào File > Export > 3D Model.

Đầu tiên bạn hãy chọn vào File > Export > 3D Model.

Đầu tiên bạn hãy chọn vào File > Export > 3D Model.

Bước 2: Chọn vị trí lưu file và chuyển định dạng file thành *.3ds từ menu Save As Type (trên Windows) hoặc menu Format (trên macOS).

Chọn vị trí lưu file và chuyển định dạng file thành *.3ds

Chọn vị trí lưu file và chuyển định dạng file thành *.3ds

Bước 3: Chọn vào Options để thiết lập các giá trị.

Chọn vào Options để thiết lập các giá trị.

Chọn vào Options để thiết lập các giá trị.

Bước 4: Thiết lập các tùy chọn theo ý của bản thân. Sau khi hoàn tất, chọn OK để lưu thiết lập.

Thiết lập các tùy chọn theo ý của bản thân. Sau khi hoàn tất, chọn OK để lưu thiết lập.

Thiết lập các tùy chọn theo ý của bản thân. Sau khi hoàn tất, chọn OK để lưu thiết lập.

Bước 5: Chọn Export để xuất file SketchUp sang 3ds Max.

Chọn Export để xuất file Sketch sang 3ds Max.

Chọn Export để xuất file SketchUp sang 3ds Max.

Bước 6: Chờ một khoảng thời gian để xuất file.

Chờ một khoảng thời gian để xuất file.

Chờ một khoảng thời gian để xuất file.

III. Cách import SketchUp vào 3ds Max

1. Hướng dẫn nhanh

Vào 3ds Max > Vào File > Chọn Import > Chọn Import thêm một lần > Chọn file SketchUp mà bạn đã xuất trước đó > Nhấn Open > Nhấn Import > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào 3ds Max, vào File, chọn Import và chọn Import thêm một lần nữa.

Vào 3ds Max, vào File, chọn Import và chọn Import thêm một lần nữa.

Vào 3ds Max, vào File, chọn Import và chọn Import thêm một lần nữa.

Bước 2: Chọn file SketchUp mà bạn đã xuất trước đó và nhấn Open.

Chọn file Sketchup mà bạn đã xuất trước đó và nhấn Open.

Chọn file SketchUp mà bạn đã xuất trước đó và nhấn Open.

Bước 3: Bảng Import Settings xuất hiện, bạn cứ để mặc định và nhấn Import.

Bảng Import Settings xuất hiện, bạn cứ để mặc định và nhấn Import.

Bảng Import Settings xuất hiện, bạn cứ để mặc định và nhấn Import.

Bước 4: Đợi một khoảng thời gian để file được Import.

Đợi một khoảng thời gian để file được Import.

Đợi một khoảng thời gian để file được Import.

File SketchUp ban đầu.

File Sketchup ban đầu.

File SketchUp ban đầu.

File SketchUp sau khi xuất sang 3ds Max.

File Sketchup sau khi xuất sang 3ds Max.

File SketchUp sau khi xuất sang 3ds Max.

Bài viết trên hướng dẫn cách xuất file SketchUp sang 3ds Max nhanh chóng và dễ dàng nhất. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi sử dụng phần mềm để học tập, làm việc. Chúc các bạn thực hiện thành công!