COMPANY NAME LÀ GÌ

Tên doanh nghiệp (tiếng Anh: Business Name) là cơ sở để phân biệt các chủ thể kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp phải đăng kí tên doanh nghiệp và được pháp luật công nhận, bảo vệ.

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp trong tiếng Anh là Business Name.Bạn đang xem: Company name là gì

Tên doanh nghiệp là tài sản là của doanh nghiệp, là cơ sở để phân biệt các chủ thể kinh doanh. Từ khi ban hành Luật Doanh nghiệp 2005, nhất là đến Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đã có nhiều thay đổi, bổ sung về việc đăng kí và sử dụng tên doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp phải đăng kí tên doanh nghiệp và được pháp luật công nhận, bảo vệ. Mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải có một tên chính thức dùng trong giao dịch giữa các doanh nghiệp với Nhà nước và với các chủ thể kinh doanh khác, cũng như người tiêu dùng.

Tên doanh nghiệp được ghi đầy đủ trong con dấu, phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Ngoài tên chính thức, doanh nghiệp có thể đăng kí sử dụng tên viết bằng tiếng nước ngoài. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn bằng tiếng Việt của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng kí sử dụng tên viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp, đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng kí thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng kí thành lập văn phòng đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.Xem thêm: Loose Powder Là Gì – 6 Công Dụng Của Phấn Phủ Không Phải Ai Cũng Biết

Các qui định chung khi đặt tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng kí ngành, nghề đó hoặc đầu tư theo hình thức đó.

Doanh nghiệp phải thực hiện những qui định về điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, đồng thời không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng kí trong phạm vi toàn quốc, trừ khi doanh nghiệp đó đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Không được sử dụng những từ ngữ, những kí hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc để đặt tên cho doanh nghiệp.

Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên của doanh nghiệp, trừ trường hợp được chấp thuận của chủ sở hữu.

Tên doanh nghiệp phải do chủ doanh nghiệp đăng kí và phải được sự chấp thuận của cơ quan đăng kí kinh doanh. Khi có những thay đổi về tên, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến cơ quan đăng kí kinh doanh và thực hiện những thủ tục về thay đổi tên.Xem thêm: Anz Bank Là Ngân Hàng Anz Là Ngân Hàng Gì ? Ngân Hàng Anz Có Uy Tín Không?

Cơ quan đăng kí kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng kí của doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật và quyết định của cơ quan đăng kí kinh doanh là quyết định cuối cùng.