Cover Page – Tra cứu từ định nghĩa Wikipedia Online

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Cover Page Tiếng Việt Trang Bìa Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Cover Page là gì?

Trang bìa phục vụ như là một đại diện của tác giả. Định dạng của trang bìa sẽ khác nhau dựa trên phong cách bạn chọn nhưng nó thường chứa tên của tác giả, tên của giáo sư, tên của cơ sở giáo dục học sinh và ngày của bài báo. Chủ đề của bài báo và tên khóa học luôn được bao gồm trên tiêu đề, bất kể định dạng được sử dụng. Như tên cho thấy, trang bìa được đặt ở phía trước tờ giấy và là điều đầu tiên giáo sư của bạn sẽ nhìn thấy khi họ nhận được giấy của bạn.

  • Cover Page là Trang Bìa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Cover Page nghĩa là Trang Bìa.

Khi viết một bài báo học thuật, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn được thiết lập nhất định. Một trang bìa là cần thiết cho nhiều bài báo vì nó giới thiệu giáo sư cho dự án. Có nhiều loại trang bìa cũng như các định dạng viết học thuật. Sự khác biệt giữa các trang bìa này là ở định dạng và nội dung của chúng. Bên dưới tiêu đề của bài viết của bạn, liệt kê tên của các tác giả và các chi nhánh tổ chức của họ. Tên tác giả gồm tên, chữ cái đầu và tên cuối. Các tiêu đề của tác giả và trình độ giáo dục của họ không nên được đưa vào phần này của bài báo. Liên kết thể chế được bao gồm dưới tên tác giả và nó cho thấy nơi nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu.

Definition: The cover page serves as a representation of the author. The format of the cover page will differ based on the style you choose, but it typically contains the name of the author, the name of the professor, the name of the student’s educational establishment, and the due date of the paper. The topic of the paper and the course name is always included on the title page, regardless of the format used. As the name suggests, the cover page is placed at the front of the paper and is the first thing your professor will see when they receive your paper.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Cover Page

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Cover Page là gì? (hay Trang Bìa nghĩa là gì?) Định nghĩa Cover Page là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cover Page / Trang Bìa. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục