Hướng dẫn iOS 14.5: điểm lại từ những điều cơ bản

Mã định danh thiết bị là một chuỗi số và chữ cái. Mã này là duy nhất và được sử dụng để nhận diện một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Mã định danh thiết bị có thể ở dạng device ID được mã hóa cứng (hard-code), người dùng không thể thay đổi hoặc cài đặt lại mã này; hoặc ở dạng advertising ID, đối với mã này thì người dùng có thể cài đặt lại và ứng dụng có thể sử dụng cho mục đích marketing.

Trong ngành mobile marketing device ID thường được xem là lựa chọn thứ hai. Nhà quảng cáo thường sử dụng advertising ID để nhận diện và theo dấu hành vi của người dùng dựa trên thiết bị mà không cần thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bằng cách sử dụng device ID, nhà quảng cáo có thể theo dấu hành vi của người dùng và phân bổ một cách chính xác hơn, phân nhóm người dùng dựa trên mã định danh, hiển thị quảng cáo đến người dùng mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo một cách hiệu quả hơn.

Hai hệ điều hành lớn nhất sử dụng hai device ID khác nhau. Device ID trên Android được gọi là GPS ADID (hoặc Google Play Services ID for Android). Còn iOS gọi device ID là Identifier for Advertisers (IDFA).

IDFA là gì?

Identifier for Advertisers (IDFA) là mã định danh thiết bị mà Apple gán ngẫu nhiên cho thiết bị của người dùng. Hoạt động giống như cookie của bên thứ ba trên trình duyệt web, IDFA được sử dụng để theo dấu tương tác của người dùng với quảng cáo và ứng dụng di động (các tương tác đó bao gồm click vào quảng cáo, tải ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng…). Nhà quảng cáo còn sử dụng IDFA để hiển thị quảng cáo đến đúng người dùng mục tiêu mà không cần phải thu thập thông tin cá nhân của họ.

IDFA là công cụ chính xác nhất để theo dấu người dùng iOS và thực hiện phân bổ. Vì thiết bị được gán với một IDFA duy nhất, nên nhà quảng cáo có thể xác định thời điểm người dùng tương tác với quảng cáo, biết được liệu người dùng có click vào quảng cáo đó hay không, và người dùng đã thực hiện sự kiện nào trong ứng dụng.

IDFV là gì?

Identifier for Vendors (IDFV) là mã định danh mà Apple gán cho tất cả ứng dụng thuộc cùng danh mục của một nhà phát triển. Nếu nhà phát triển có nhiều ứng dụng được cài trên cùng một thiết bị, thì IDFV sẽ được chia sẻ cho tất cả ứng dụng đó. Giá trị của IDFV là giống nhau cho tất cả ứng dụng thuộc cùng một nhà phát triển và có mặt trên cùng một thiết bị. IDFV sẽ có giá trị khác nếu ứng dụng đó có mặt trên cùng thiết bị nhưng thuộc nhà phát triển khác; hoặc ứng dụng có mặt trên thiết bị khác, không quan trọng ứng dụng đó thuộc nhà phát triển nào.

IDFA là mã định danh thiết bị và người dùng có thể cài đặt lại mã, trong khi đó, IDFV là mã định danh được gán cho tất cả ứng dụng đến từ cùng một nhà phát triển, và sẽ biến mất nếu như người dùng gỡ tất cả ứng dụng của nhà phát triển đó ra khỏi thiết bị. Nếu sau khi gỡ hết ứng dụng của cùng một nhà phát triển và người dùng cài lại một hoặc nhiều ứng dụng trong số đó, thì giá trị của IDFV sẽ bị thay đổi. IDFV thường được xác định dựa trên dữ liệu mà App Store cung cấp về nhà phát triển đó. Nếu ứng dụng không được tải về từ App store (ví dụ: ứng dụng doanh nghiệp hay ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển), thì provider ID sẽ được tính dựa trên bundle ID của ứng dụng.

IDFV là công cụ quan trọng để triển khai chiến dịch quảng cáo chéo (cross-promotion) trên thiết bị iOS, kể cả khi người dùng không đồng ý chia sẻ IDFA. Miễn là còn được gửi đi qua tracker URL, thì IDFV vẫn có thể cung cấp cho nhà quảng cáo dữ liệu phân bổ chính xác về chiến dịch iOS.