Kiến Thức Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Knowledge

Kiến Thức Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Knowledge

Tổng thể tất cả chúng ta đã biết bao nhiêu cụm collocations với KNOWLEDGE rồiCùng BEC tổng hợp lại những một trong những trong số những collocations của KNOWLEDGE với động từ trong trắng ngày lúc này ngay nhé

*

1. BROADEN KNOWLEDGE = Expand your knowledge – mở rộng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng Example: The best way lớn expand your knowledge of world affairs is lớn read a good newspaper everyday. ( cách thức thức tốt nhất có thể nhất để mở rộng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng của bạn về hiện trạng toàn cầu là đọc 1 tờ báo tốt nhất có thể từng ngày)2. PROVIDE KNOWLEDGE: đồng tình kỹ năng và kiến thức và kỹ năng Example: This small booklet provides background knowledge lớn the school. ( quyển sách bé dại dại dại này đồng tình kỹ năng và kiến thức và kỹ năng nền nhiều về trường)3. USE KNOWLEDGE – cần sử dụng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng Example: An occasion may arise when you can use your knowledge of French. You never know when it might come in handy. Bài Viết: Kiến thức tiếng anh là gì ( Một tình huống có tác dụng phát sinh khi tất cả chúng ta cần sử dụng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng tiếng Pháp. Các bạn sẽ không thể khi nào biết đc là nó thực sự tiện vô cùng)4. Xem Ngay: 1999 Là Mệnh Gì – Sinh Năm 1999 Mệnh Gì HAVE A GOOD WORKING KNOWLEDGE OF STH – có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng tốt nhất có thể về đồ gì Example: You don’t need lớn be an expert, but we do expect you lớn have a good knowledge of food. ( bạn không nhất thiết cần là một trong những trong số những chuyên gia, nhưng chúng tôi mong chờ là bạn có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng tốt nhất có thể về đồ ăn)5. HAVE DEEP KNOWLEDGE OF X – có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng sâu rộng về đồ gì Example: I have deep knowledge of history. Xem Ngay: Elegant Là Gì – Nghĩa Của Từ Elegant Trong Tiếng Việt ( tôi có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng sâu về lịch sử vẻ vang quang vinh)6. HAVE A LOT / MUCH KNOWLEDGE OF STH – có nhiều kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về đồ gì Example: Many of these students do not have much knowledge of their own country. ( không hề ít sinh viên không có nhiều kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về chính non sông của bản thân mình.)7. ACQUIRE KNOWLEDGE – lĩnh hội kỹ năng và kiến thức và kỹ năng Example: Travelling is a great way lớn acquire your knowledge about tourism ( đi chuyến tham quan là một trong những trong số những trong những cách thức hoàn hảo nhất nhất để lĩnh hội thêm kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về chuyến tham quan cho bạn)8. SHARE KNOWLEDGE – giải bày kỹ năng và kiến thức và kỹ năng 9.SHOW OFF KNOWLEDGE – khoe khoang kỹ năng và kiến thức và kỹ năng 10.APPLY PRACTICAL KNOWLEDGE – cần sử dụng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng thực tiễn Example: In order lớn present well, you need lớn apply practical knowledge of public speaking skill ( để diễn giả đc tốt nhất có thể, bạn cần được cần sử dụng kỹ năng và kiến thức và kỹ năng thực tiễn về tài năng nói trước đám đông vào)11.IMPROVE KNOWLEDGE – cải thiện kỹ năng và kiến thức và kỹ năng P../s: Toàn diện và tổng thể toàn bộ tổng thể những bài học kinh nghiệm tay nghề nội dung của BEC thiết kế xây dựng đều phụ thuộc vào tham khảo thêm của đa số nguồn tin cậy như vnexpress, Engvid hoặcwww.dictionary.cambridge.orgvà những sách Vocabulary in use series cùng theo với kỹ năng và kiến thức và kỹ năng lâu lăm kỹ năng tay nghề của đội ngũ giảng viên của BEC y giống hệt như kỹ năng tay nghề lâu lăm của đa số examiners. Nhu cầu sẽ giúp sức ích đc cho tổng thể tất cả chúng ta học sinh của BEC nói riêng and người thương mến tiếng Anh nói riêng ngày càng học tốt nhất có thể tiếng Anh hen Like and Follow fanpage BEC English Centre để cập nhật thêm những từ vựng and Sample mẫu HOT nhất trong IELTS! Tham gia ngay trái đất IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để update những bài học kinh nghiệm tay nghề y giống hệt như đề thi IELTS tiên tiến và phát triển nhất từ trái đất tổng thể tất cả chúng ta học sinh của BEC. Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Kiến Thức Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Knowledge Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Kiến Thức Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Knowledge