CO., LTD là gì? LTD là viết tắt của từ gì, PTE LTD là viết tắt của từ gì? JSC là gì?

Hãy cùng tìm hiểu và khám phá ý nghĩa của Các từ viết tắt Ltd, J.S.C, hay Plc có nghĩa là gì ? Có ý nghĩa như thế nào qua bài viết này nhé .

LTD, CO., LTD, PTE LTD là gì?

LTD là từ viết tắt của Limited, CO là từ viết tắt của Company, hai từ này ghép lại là để chỉ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm thường có 2 loại là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên, các công ty này không được nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH được biết đến là một loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên góp vốn chung và thành lập nên công ty, và chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài chính trong phạm vi tài sản của công ty. các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Mô hình công ty TNHH xuất hiện thích hợp cho việc kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Mô hình này vừa có yếu tố quan hệ mật thiết giữa các thành viên, vừa có tư cách pháp nhân cũng như các chế độ TNHH của thành viên như công ty cổ phần. Vậy nên mô hình này được ưa chuộng ở hầu hết các nước trên thế giới. Các công ty TNHH chiếm tỉ lệ rất cao.

Tại Singapore, có một mô hình công ty tương tự là PTE LTD, viết tắt của từ Private Limited Liability Company, có nghĩa là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn. Đây là loại hình công ty nhỏ không phát hành cổ phiếu ra công chúng, và do cá nhân có trách nhiệm hữu hạn với vốn của công ty. Và là loại hình doanh nghiệp mà các chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản nợ hữu hạn trong phần vốn góp tại doanh nghiệp. Hầu hết các công ty vừa và nhỏ tại Singapore thuộc loại này. Và cũng là hình thức Công ty phổ biển nhất ở Singapore nhờ tính linh động và ưu tiên. Pte Ltd bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sơ hữu và được hưởng những ưu đãi đặc biệt về thuế. Quy định đối với công ty kiểu này là cổ đông không quá 50 người.

J.S.C là gì?

JSC là từ viết tắt của Join Stock Company, chỉ loại hình công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Số lượng chủ sở hữu tối thiểu của công ty CP phải là 3, hoàn toàn có thể là pháp nhân hay thể nhân. Vốn góp được chia thành những phần bằng nhau được gọi là CP ( share ) và người góp vốn được gọi là cổ đông ( shareholder ). Cổ đông được cấp một giấy ghi nhận chiếm hữu CP gọi là CP ( stock ). Chỉ có công ty CP mới được phát hành CP. Như vậy, CP chính là một vật chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông so với một công ty CP và cổ đông là người có CP biểu lộ bằng CP . Một trong những lợi thế lớn của quy mô công ty CP ( Jsc. ) là Nhà góp vốn đầu tư có năng lực điều chuyển vốn góp vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ nghành này sang nghành nghề dịch vụ khác thuận tiện trải qua hình thức chuyển nhượng ủy quyền, mua và bán CP .

PLC là gì?

PLC là từ viết tắt của Public Limited Company hay gọi tắt là Public Company, có nghĩa là Công ty đại chúng. Đây là mô hình công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty (corporate governance) như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management).

Công ty đại chúng được xã hội biết đến do có tên tuổi Open công khai minh bạch trên đầu tư và chứng khoán, trên báo chí truyền thông. Công ty đã khẳng định chắc chắn được khét tiếng, uy tín thì khi cần kêu gọi vốn ngoài xã hội, công ty thuận tiện hoàn toàn có thể liên tục phát hành CP, trái phiếu với ngân sách phát hành thấp hơn lần phát hành trước . Bên cạnh đó công ty đại chúng phải báo cáo giải trình công khai minh bạch hoạt động giải trí của mình cho công chúng, nên chịu sự giám sát của công chúng, xã hội. Ngoài ra, hội đồng quản trị và ban giám đốc phải công khai minh bạch những hoạt động giải trí quản trị và quản lý và điều hành công ty. Ban giám đốc phải chăm sóc việc tăng trưởng công ty nâng cấp cải tiến kỹ thuật, nâng cấp cải tiến quản trị, cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý vốn, nếu không thì những giám đốc sẽ bị sa thải. Như vậy hoạt động giải trí công ty đại chúng đã ràng buộc những giám đốc phải tuân thủ pháp lý, quản lý và điều hành công ty theo đúng luật công ty .