Kế toán quản trị (Management accounting) là gì?

Hình minh họa. Nguồn: Toppr

Kế toán quản trị (Management accounting)

Định nghĩa

Kế toán quản trị trong tiếng Anh là Management accounting hay managerial accounting.

Kế toán quản trị là loại hình kế toán liên quan đến cung cấp thông tin tài chính và thông tin khác cho mục đích quản lí khác nhau trong đơn vị kế toán nhằm trợ giúp cho nhà quản lí đơn vị thực hiện việc lập và thực hiện kế hoạch, kiểm soát và ra các quyết định liên quan.

Bài viết khác đang được quan tâm: Zoom là gì? 5 Tính Năng Chính Của Zoom Và Cách Sử Dụng

Hay có thể hiểu theo cách đơn giản như sau:

Kế toán quản trị là việc thu thập xử lí phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Bản chất của kế toán quản trị

– Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của kế toán nói chung trong các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh.

– Thông tin kế toán quản trị chủ yếu cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định điều hành các hoạt động kinh doanh.

Các cấp quản trị từ tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng các phòng ban đến Ban giám đốc và Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

– Thông tin kế toán quản trị thường cụ thể và mang tính chất định lượng vì gắn với các hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

Bài viết khác đang được quan tâm: Phân biệt giữa tiêu chuẩn (TCVN) và tiêu chuẩn kỹ thuật (QCVN)

– Thông tin kế toán quản trị được cụ thể hoá thành các chức năng cơ bản của các nhà quản trị như: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân tích, đánh giá và ra quyết định.

Chức năng của nhà quản trị

Chức năng cơ bản của nhà quản trị đó là chức năng ra quyết định điều phối các hoạt động kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận.

Đối tượng nghiên cứu

– Kế toán quản trị có đối tượng nghiên cứu chung của kế toán là tài sản, nguồn vốn gắn với các quan hệ tài chính của tổ chức hoạt động.

– Bên cạnh đó kế toán quản trị còn nghiên cứu những đối tượng đặc thù như:

+ Nghiên cứu sâu về chi phí của doanh nghiệp theo các góc độ khác nhau như phân loại chi phí, dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận…

+ Nghiên cứu các yếu tố sản xuất như lao động, hàng tồn kho và tài sản cố định…

Phương pháp nghiên cứu kế toán quản trị

Bài viết khác đang được quan tâm: Marketing research là gì? Nghiên cứu Marketing cần nghiên cứu những gì?

– Các phương pháp truyền thống như chứng từ, tài khoản, tính giá và báo cáo kế toán

– Các phương pháp đặc trưng của kế toán quản trị như:

+ Phương pháp phân loại chi phí: Các tiêu thức phân loại chi phí giúp cho các nhà quản trị hiểu được bản chất của các yếu tố chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, từ đó có các biện pháp kiểm soát và ra quyết định thích hợp.

+ Phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí giúp cho các nhà quản trị dự đoán mức chi phí xảy ra, đồng thời để kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.

+ Phương pháp thiết kế thông tin dưới dạng so sánh: Thông tin muốn có ý nghĩa thì phải có các tiêu chuẩn để so sánh từ các số liệu thu thập được. Thông tin so sánh trong kế toán quản trị thường được thiết kế dưới dạng bảng, biểu, đồ thị, phương trình, hàm số…

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan về kế toán quản trị, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

Bài viết cùng chuyên mục