Stories tiếng Anh là gì?

stories tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stories trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stories tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

stories (phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stories

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

stories tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stories trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stories tiếng Anh nghĩa là gì.

story /’stɔ:ri/

* danh từ- chuyện, câu chuyện=they all tell the same story+ họ đều kể một câu chuyện như nhau=as the story goes+ người ta nói chuyện rằng=but that is another story+ nhưng đó lại là chuyện khác- truyện=a short story+ truyện ngắn- cốt truyện, tình tiết (một truyện, một vở kịch…)=he reads only for the story+ anh ta đọc để hiểu cốt truyện thôi- tiểu sử, quá khứ (của một người)- luây kàng ngốc khoành người nói dối=oh you story!+ nói dối!, điêu!- (từ cổ,nghĩa cổ) lịch sử, sử học

* danh từ- (như) storey

Thuật ngữ liên quan tới stories

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stories trong tiếng Anh

stories có nghĩa là: story /’stɔ:ri/* danh từ- chuyện, câu chuyện=they all tell the same story+ họ đều kể một câu chuyện như nhau=as the story goes+ người ta nói chuyện rằng=but that is another story+ nhưng đó lại là chuyện khác- truyện=a short story+ truyện ngắn- cốt truyện, tình tiết (một truyện, một vở kịch…)=he reads only for the story+ anh ta đọc để hiểu cốt truyện thôi- tiểu sử, quá khứ (của một người)- luây kàng ngốc khoành người nói dối=oh you story!+ nói dối!, điêu!- (từ cổ,nghĩa cổ) lịch sử, sử học* danh từ- (như) storey

Đây là cách dùng stories tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stories tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

story /’stɔ:ri/* danh từ- chuyện tiếng Anh là gì? câu chuyện=they all tell the same story+ họ đều kể một câu chuyện như nhau=as the story goes+ người ta nói chuyện rằng=but that is another story+ nhưng đó lại là chuyện khác- truyện=a short story+ truyện ngắn- cốt truyện tiếng Anh là gì? tình tiết (một truyện tiếng Anh là gì? một vở kịch…)=he reads only for the story+ anh ta đọc để hiểu cốt truyện thôi- tiểu sử tiếng Anh là gì? quá khứ (của một người)- luây kàng ngốc khoành người nói dối=oh you story!+ nói dối! tiếng Anh là gì? điêu!- (từ cổ tiếng Anh là gì?nghĩa cổ) lịch sử tiếng Anh là gì? sử học* danh từ- (như) storey