Tác giả Bùi Đức Hạnh

Trần Tiến Duy

Hiện đang làm SEO Manager tại Mikotech.vn

Theo dõi tôi

Mình là Trần Tiến Duy người lập blog này lập ra với tiêu chí chia sẻ các kiến thức, chia sẻ các phần mềm hay, chia sẻ các mẹo về máy tính cũng như điện thoại hoặc trong cuộc sống.
Đó là những kiến thức được mình tổng hợp từ nhiều nơi hoặc chính từ những kiến thức của mình. Ngoài ra mình cũng có 1 chuyên mục nhỏ chia sẻ về WordPress, đây cũng là mục mà mình chia sẻ tập trung vì mình biết tới nó nhiều. À còn nữa, mình có thể sẽ làm thêm 1 chuyên mục về SEO nữa nếu có thời gian.
Blog Vitechcom.vn chuyên cung cấp download phần mềm miễn phí cho các bạn mục đích phi lợi nhuận

  • Facebook: 30.068 người theo dõi
  • instagram: 425 người theo dõi
Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Đồ Hoạ

Phần Mềm

Phần Mềm

Phần Mềm