Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng

Một số phiên bản của Kaspersky Internet Security được phân phối theo thuê bao và mật khẩu nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ phải được nhập trước khi cài đặt.

Sau khi bạn nhập mật khẩu, cài đặt ứng dụng sẽ bắt đầu.

Cài đặt của ứng dụng có thể mất một thời gian. Chờ cho nó để kết thúc.

Sau khi cài đặt đã hoàn tất, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ tự động tiến hành bước tiếp theo.

Kaspersky Internet Security thực hiện một số kiểm tra trong quá trình cài đặt. Việc kiểm tra này có thể dẫn đến phát hiện của các vấn đề sau đây:

 • Hệ điều hành không đúng theo yêu cầu của phần mềm. Trong quá trình cài đặt trình hướng dẫn sẽ kiểm tra các điều kiện sau đây:
  • Hệ thống điều hành và các Service Pack đáp ứng các yêu cầu phần mềm.
  • Tất cả các ứng dụng yêu cầu đều khả dụng
  • Dung lượng trống trên ổ đĩa đủ để cài đặt
  • Người dùng cài đặt ứng dụng có đặc quyền quản trị viên

  Nếu không đủ các điều kiện trên thì sẽ hiện ra một bảng thông báo trên màn hình.

 • Sự hiện diện của ứng dụng không tương thích trên máy tính. Nếu có bất kỳ ứng dụng không tương thích nào được phát hiện, các ứng dụng đó sẽ được hiển thị trong một danh sách trên màn hình và bạn sẽ được nhắc loại bỏ các ứng dụng đó. Các ứng dụng Kaspersky Internet Security không có thể loại bỏ tự động nên được loại bỏ bằng tay. Khi loại bỏ các ứng dụng không tương thích, bạn sẽ cần phải khởi động lại hệ thống điều hành của bạn, sau đó cài đặt của Kaspersky Internet Security sẽ tiếp tục tự động.
 • Sự hiện diện của các phần mềm độc hại. Nếu bất kỳ ứng dụng độc hại gây trở ngại cho quá trình cài đặt của phần mềm chống virus được phát hiện trên máy tính, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ nhắc bạn để tải về một công cụ chuyên dụng để diệt virus và có tên là Kaspersky Virus Removal Tool.

  Nếu bạn đồng ý để cài đặt các tiện ích, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ tải về từ máy chủ Kaspersky Lab, sau đó cài đặt các tiện ích khởi động tự động. Nếu không thể tải về các tiện ích, bạn sẽ được nhắc nhở để tải nó từ liên kết được cung cấp.

Về đầu trang