Offline Debit Card là gì?

Thẻ Ghi nợ Ngoại tuyến là gì?

Thẻ ghi nợ ngoại tuyến là một loại thẻ thanh toán tự động, tương tự như thẻ ghi nợ truyền thống (trực tuyến), cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa và dịch vụ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ. Vì nó không phải là “trực tuyến”, có sự chậm trễ trước khi chi phí phát sinh được ghi nợ vào tài khoản và nó không yêu cầu mã PIN để sử dụng. Nó tương tự như viết séc. Những loại thẻ này không phổ biến ở Mỹ nhưng có ở một số nước ngoài. Thẻ ghi nợ ngoại tuyến còn có thể được gọi là “thẻ séc”.

Cách hoạt động của thẻ ghi nợ ngoại tuyến

Thẻ ghi nợ ngoại tuyến hoạt động theo cách tương tự như thẻ ghi nợ truyền thống nhưng cũng có thể được so sánh với quy trình viết séc. Giao dịch thẻ ghi nợ ngoại tuyến tạo ra một khoản ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của chủ thẻ với quá trình xử lý chậm trễ và chỉ yêu cầu chữ ký thay vì số PIN.

Thẻ ghi nợ ngoại tuyến được phát hành bởi các ngân hàng hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ xử lý mạng thẻ như Visa hoặc Mastercard. Những thẻ này được liên kết với tài khoản ngân hàng của khách hàng và được sử dụng để thanh toán và không có sẵn để rút tiền hoặc gửi tiền từ máy ATM.

Giao dịch thẻ ghi nợ ngoại tuyến

Thẻ ghi nợ ngoại tuyến thường sẽ có hạn mức tối đa hàng ngày thấp hơn thẻ ghi nợ tiêu chuẩn. Nếu không đúng như vậy, số tiền tối đa được dựa trên số tiền được giữ trong tài khoản ngân hàng cơ sở. Vì thẻ ghi nợ này “ngoại tuyến”, tài khoản ngân hàng không được truy cập trực tiếp, có nghĩa là có sự chậm trễ từ 24 đến 72 giờ trước khi số tiền mua hàng được ghi nợ vào tài khoản.

Người dùng giao dịch thẻ ghi nợ ngoại tuyến vẫn phải thận trọng với phí thanh toán bị trả lại và khoản thấu chi. Mặc dù thời gian xử lý và các dịch vụ khác nhau đối với thẻ ghi nợ ngoại tuyến so với thẻ ghi nợ truyền thống, nhưng hậu quả đối với các khoản thanh toán không đủ tiền vẫn giống nhau. Chủ tài khoản có thể phải trả phí thấu chi cho mỗi giao dịch được thực hiện mà không có đủ tiền bằng thẻ ghi nợ ngoại tuyến. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp chấp nhận sơ bộ thanh toán bằng thẻ ghi nợ ngoại tuyến không được ủy quyền hoàn toàn khi quyết toán cũng có thể phải trả phí thanh toán bị trả lại.

Các giao dịch thẻ ghi nợ ngoại tuyến gây rủi ro cho các nhà cung cấp vì họ không chắc chắn rằng giao dịch sẽ được hoàn tất đầy đủ cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất và được chấp nhận, vài ngày sau đó. Nhà cung cấp dễ bị rủi ro nhất định vì khách hàng có thể tính số tiền nhưng có lẽ thẻ không hợp lệ hoặc không có tiền hoặc giao dịch bị từ chối vì lý do nào đó.