Truyền thông đại chúng là gì?

Trong cuộc sống truyền thông giữ vai trò quan trọng để có thể truyền đạt thông tin hiệu quả và phù hợp nhất. Quá trình truyền thông có thể ở một bộ phận hoặc đến tất cả mọi người. Vậy truyền thông đại chúng là gì là băn khoăn của nhiều độc giả quan tâm.

Truyền thông là gì?

Truyền thông là quá trình truyền đạt thông tin. Quá trình truyền thông này diễn ra liên tục, trong đó tri thức, tình cảm và kỹ năng liên kết với nhau. Đây là một quá trình phức tạp, qua nhiều khâu, giữa các khâu có sự chuyển đổi tương đối linh hoạt để hướng tới nhận thức và hành vi của con người.

Truyền thông được chia làm ba loại:

Truyền thông cá nhân: Truyền thông cá nhân là truyền đạt thông tin giữa người này với người khác thông qua lời nói, chữ viết, cử chỉ, hoặc điệu bộ v.v… Truyền thông cá nhân được chia hai cách: truyền thông bằng lời nói và truyền thông không bằng lời nói.

Truyền thông tập thể: Truyền thông tập thể là thông tin nội bộ được thông báo trong một cơ quan, một tổ chức hay một nhóm xã hội nào đó. Thông tin trong truyền thông tập thể được nhiều người biết hơn thông tin trong truyền thông đại chúng, nhưng nó chỉ là thông tin nội bộ, không phổ biến như truyền thông đại chúng.

Truyền thông đại chúng: Truyền thông đại chúng là quá trình truyền đạt thông tin đến quảng đại quần chúng, hay đến số lượng lớn mọi người trong xã hội.

Truyền thông đại chúng là gì?

Truyền thông đại chúng là một trong ba hình thức của truyền thông. Truyền thông đại chúng được hiểu là hoạt động truyền thông được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, phát thanh, truyền hình… hướng tới những nhóm công chúng lớn.

Đặc điểm của truyền thông đại chúng

Từ khái niệm truyền thông đại chúng là gì có thể thấy một số đặc điểm của truyền thông đại chúng như sau:

Trước hết có thể thấy truyền thông đại chúng là thông điệp được truyền tải, sử dụng với qui mô đại chúng và phạm vi hoạt động trên một qui mô rộng lớn.

Truyền thông đại chúng được sử dụng với mục đích đại chúng, nghĩa là dành cho số lượng người đông đảo trong một khu vực, một quốc gia hoặc chí ít là một cộng đồng người đông đảo.

Thứ ba truyền thông đại chúng cần được truyền thông đến công chúng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, truyền thông đại chúng lại là hoạt động luôn chịu tác động từ nhiều phía: các nhóm công chúng xã hội rộng lớn, các thiết chế xã hội mà phương tiện là công cụ (báo, đài… của các tổ chức chính trị xã hội); và các cơ quan quản lí nhà nước.

Không chỉ vậy, thông tin đại chúng được các phương tiện thông tin đại chúng truyền đi thường mang tính tổng hợp cao, có độ tin cậy và phải qua các bộ phận xử lý chức năng.

Vai trò của truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng.

Truyền thông đại chúng có khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin cho đại chúng. Đó là những tin tức quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo v.v… Đồng thời, nó còn là công cụ để lưu truyền các tinh hoa nhân loại từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Có thể thấy truyền thông đại chúng còn là công cụ đắc lực cho việc giành quyền lực và sau đó là bảo vệ và củng cố quyền lực chính trị cho một đảng phái, một giai cấp hoặc một chính phủ.

Ngày nay, hệ thống truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội, tuy nhiên, sự tác động các phương tiện truyền thông đại chúng rất khác nhau do khác biệt về địa vị xã hội, quyền lợi giai cấp, nhân tố tâm lí và cường độ giao tiếp đối với phương tiện truyền thông.

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này mà Quý độc giả còn thắc mắc chưa được giải đáp rõ ràng. Hiểu được những băn khoăn này, chúng tôi đưa ra bài viết phân tích truyền thông đại chúng là gì và những nội dung xoay quanh vấn đề để giúp Quý độc giả đang có nhu cầu tìm hiểu vấn đề này dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về vấn đề này.